ตารางผลหวยหุ้นไทย และ หวยหุ้นต่างประเทศ

งวดวันที่ ประเภท 3ตัวบน 2ตัวล่าง
22 มีนาคม 2561 นิเคอิเช้า รอผล รอผล
22 มีนาคม 2561 ไทยเช้า รอผล รอผล
22 มีนาคม 2561 จีนเช้า รอผล รอผล
22 มีนาคม 2561 ฮั่งเส็งเช้า รอผล รอผล
22 มีนาคม 2561 ไต้หวัน รอผล รอผล
22 มีนาคม 2561 ไทยเที่ยง รอผล รอผล
22 มีนาคม 2561 เกาหลี รอผล รอผล
22 มีนาคม 2561 นิเคอิบ่าย รอผล รอผล
22 มีนาคม 2561 จีนบ่าย รอผล รอผล
22 มีนาคม 2561 ไทยบ่าย รอผล รอผล
22 มีนาคม 2561 ฮังเส็งบ่าย รอผล รอผล
22 มีนาคม 2561 ไทยเย็น รอผล รอผล
22 มีนาคม 2561 อินเดีย รอผล รอผล
22 มีนาคม 2561 อังกฤษ รอผล รอผล
22 มีนาคม 2561 รัสเซีย รอผล รอผล
22 มีนาคม 2561 เยอรมัน รอผล รอผล
22 มีนาคม 2561 ดาวโจนส์ รอผล รอผล
20 มีนาคม 2561 นิเคอิเช้า 893 97
20 มีนาคม 2561 ไทยเช้า 283 96
20 มีนาคม 2561 จีนเช้า 724 25
20 มีนาคม 2561 ฮั่งเส็งเช้า 420 56
20 มีนาคม 2561 ไต้หวัน 084 06
20 มีนาคม 2561 ไทยเที่ยง 327 52
20 มีนาคม 2561 เกาหลี 816 52
20 มีนาคม 2561 นิเคอิบ่าย 097 93
20 มีนาคม 2561 จีนบ่าย 780 31
20 มีนาคม 2561 ไทยบ่าย 015 36
20 มีนาคม 2561 ฮังเส็งบ่าย 993 17
20 มีนาคม 2561 ไทยเย็น 784 05
20 มีนาคม 2561 อินเดีย 676 64
20 มีนาคม 2561 เยอรมัน 733 31
20 มีนาคม 2561 อังกฤษ 127 34
20 มีนาคม 2561 รัสเซีย 722 88
20 มีนาคม 2561 ดาวโจนส์ รอผล รอผล
19 มีนาคม 2561 นิเคอิเช้า 322 29
19 มีนาคม 2561 จีนเช้า 444 32
19 มีนาคม 2561 ฮั่งเส็งเช้า 214 17
19 มีนาคม 2561 ไต้หวัน 690 20
19 มีนาคม 2561 ไทยเที่ยง 404 72
19 มีนาคม 2561 เกาหลี 164 01
19 มีนาคม 2561 นิเคอิบ่าย 090 61
19 มีนาคม 2561 จีนบ่าย 849 37
19 มีนาคม 2561 ไทยบ่าย 094 82
19 มีนาคม 2561 ฮังเส็งบ่าย 376 79
19 มีนาคม 2561 ไทยเย็น 379 97
19 มีนาคม 2561 อินเดีย 312 88
19 มีนาคม 2561 เยอรมัน 702 56
19 มีนาคม 2561 อังกฤษ 293 21
19 มีนาคม 2561 รัสเซีย 034 53
19 มีนาคม 2561 ดาวโจนส์ 091 60